W związku z ogłoszoną pandemią spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 przystosowaliśmy gabinet do wymogów jakie zostały opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia i wdrożyliśmy dodatkowe procedury mające na celu zminimalizowanie potencjalnego ryzyka narażenia się na infekcje przenoszone drogą kropelkową. Gabinety zabiegowe naszej kliniki od zawsze były starannie przygotowane na przyjęcie pacjenta, procedury sterylizacji i użycia narzędzi i urządzeń wykluczały transmisję zakażeń. W przypadku chorób przenoszonych drogą kropelkową sama sterylizacja narzędzi i dezynfekcja urządzeń jest niewystarczająca. Choroby przenoszone drogą kropelkową takie jak grypa, covid-19, ospa wietrzna rozprzestrzeniają się najłatwiej w zamkniętych pomieszczeniach o niewystarczającej wentylacji zwłaszcza gdy osoby przebywają blisko siebie bez stosownych zabezpieczeń.

          W trosce o zdrowie nasze i naszych pacjentów wdrożyliśmy procedury redukujące transmisję chorób przenoszonych drogą kropelkową. Lekarze i asysta zabiegowa jest zaopatrzona w maski o wymaganym współczynniku filtracji, gogle i przyłbice co zabezpiecza lekarza przed inhalacją aerozolu powstałego podczas pracy z użyciem większości urządzeń stomatologicznych. Dodatkowo aby zablokować przenoszenie patogenów przez kontakt, każdorazowo dla jednego pacjenta zespół pracującego bezpośrednio personelu będzie używać jednorazowych fartuchów oraz jak dotychczas standardowo używanych jednorazowych materiałów. Możliwe jest, iż niektóre zabiegi będą wykonywać lekarze ubrani w kombinezony ochronne.  Mając na uwadze zminimalizowanie emisji aerozolu powstałego podczas zabiegów, stosowany będzie koferdam [elastyczna błona izolująca jamę ustną od pola zabiegowego]. Pracujące w trybie ciągłym ultrafioletowe odkażacze powietrza inaktywują patogeny, a dodatkowo system wentylacji mechanicznej pozwala na czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Pomiędzy wizytami pacjentów będą zastosowane odpowiednio długie przerwy mające na celu dezynfekcję całego pomieszczenia i pełną wymianę powietrza. Dla zapewnienia wystarczającego czasu potrzebnego do przygotowania gabinetu, a zarazem zmniejszenia czasu oczekiwania pacjenta na zabieg, możliwa jest praca wybranych lekarzy w kilku gabinetach, naprzemiennie. Na poczekalni rozmieszczone są plazmowe i ultrafioletowe oczyszczacze powietrza, które dzięki technologii Plasma Cluster w skuteczny sposób eliminują z powietrza zanieczyszczenia, w tym wirusy, a niezależnie od tego działa tam system wentylacji mechanicznej.

          Wprowadzone nowe procedury kontaktu z pacjentem, weryfikacji i eliminacji potencjalnego ryzyka zakażenia SARS-Cov-2 mają na celu selekcję pacjentów jedynie ogólnie zdrowych. Pacjenci z gorączką niemającą przyczyny zębopochodnej, jak też przechodzący aktualnie infekcje górnych jak i dolnych dróg oddechowych nie będą kwalifikowani do zabiegów nieinterwencyjnych. Zalecamy wówczas pacjentom, zwłaszcza z podejrzeniem covid-19 kontakt podmiotami przystosowanymi do pracy w warunkach oddziału zakaźnego.

          Pacjenci zakwalifikowani do wizyty są proszeni o zachowanie wymaganego odstępu 2m. Rozmieszczenie sof w poczekalni umożliwia spełnienie tych kryteriów. Dodatkowo każdy pacjent po wejściu do gabinetu będzie zaopatrzony w rękawiczki jednorazowe i maseczkę, a rzeczy podręczne, takie jak telefon komórkowy czy portfel będą umieszczone w foliowej torebce i wydane pacjentowi. Na czas oczekiwania na wizytę zaleca się pozostanie w jednym miejscu na poczekalni. Lekarze i asystentki będą kierować ruchem pacjentów tak aby nie dochodziło do zmniejszenia wymaganej odległości 2m pomiędzy osobami.

W razie jakichkolwiek pytań personel będzie służyć pomocą.

Życzymy dużo zdrowia

Do zobaczenia!

Masz pytania?