Najczęściej zadawane pytania1. Jaki bank udziela pożyczki?

Ratalnie.com to instytucja finansowa, która nie jest bankiem. Jest to spółka która wprowadziła na polski rynek unikalny produkt – MEDIRATY – dedykowany branży medycznej, skierowany do pacjentów wszelkich specjalizacji. Mediraty to prosta procedura oszczędzająca czas pacjenta, szybka decyzja i brak zawiłych formalności. Bez ponoszenia kosztów Pacjent otrzymuje konkretną i niezmienną (chyba że na lepsze) ofertę pożyczki, a jedynym wymaganym dokumentem jest potwierdzenie osiąganego dochodu. Umowa jest podpisywana w domu lub pracy Pacjenta – w obecności kuriera – i od razu wraca do centrali Ratalnie.com. Środki na leczenie są przelewane  na konto kliniki niezwłocznie po otrzymaniu poprawnie podpisanych dokumentów.


2. Ile kosztują Mediraty?
Standardowa oferta to 1% miesięcznie. W tym zawiera się koszt ubezpieczenia, oprocentowanie jest na poziomie 0%, nie ma prowizji za udzielenie pożyczki. Standardowa oferta jest skierowana do tych Klientów, którzy mają zdolność kredytową oraz dobrą ocenę punktową w bazach bankowych (BIG, BIK, KRD itp.). Niestandardowa oferta proponowana indywidualnie pozostałym Klientom może oscylować w granicach 13-16% (wszystkich kosztów w skali roku) - więc i tak korzystniej niż w przypadku oferty bankowej dla dowolnego kredytu gotówkowego. Ratalnie.com w ciągu 15 minut od przeprowadzonej weryfikacji składa Klientowi ostateczną, „krojoną na miarę” ofertę. Zostaje zaproponowany wtedy okres kredytowania i informacja o wysokości raty. Na życzenie klienta Ratalnie.com przesyła taką informację na wskazany adres mailowy.


3.Jaki jest maksymalny okres kredytowania?
Możliwe okresy kredytowania to 6, 12, 24, 36, 48 i 60 miesięcy.


4.Jaka jest maksymalna kwota pożyczki?
Ratalnie.com udziela pożyczek od 500 zł do 50.000 zł


5.Jakich dokumentów wymaga Ratalnie.com?
Dokument potwierdzający uzyskiwanie dochodów. Akceptujemy następujące źródła dochodu:

a. Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony – wymagamy jedynie historii z konta osobistego za ostatnie 3 miesiące, na którym będzie widoczny stały wpływ wynagrodzenia lub zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę.

b. Działalność gospodarcza – wymagamy PIT za ostatni rozliczony rok oraz historia obrotów na koncie firmowym za ostatnie 6 miesięcy i osobistym za ostatnie 3 miesiące;

c. Umowa zlecenie i umowa o dzieło – jeśli jest zachowana ciągłość  z tym samym zleceniodawcą, to zaświadczenie o zarobkach, jeśli nie, to umowy za okres 6 miesięcy wstecz i historię konta osobistego gdzie wpływa wynagrodzenie za ostatnie 3 miesiące.

d. Renta lub emerytura – kopia potwierdzenia przyznania świadczenia i potwierdzenie wpływu na konto za ostatni miesiąc lub odcinka otrzymania świadczenia za ostatni miesiąc.


6.Czy ktoś z rodziny może zaciągnąć pożyczkę?
Tak, Ratalnie.com dopuszcza sytuacje gdy Pożyczkobiorca nie jest Pacjentem. Pożyczkobiorca nie musi być spokrewniony z Pacjentem. Akceptowane jest również łączenie dochodów w gospodarstwie domowym (jeśli Pożyczkobiorcy brakuje zdolności kredytowej). Osoby posiadające polskie obywatelstwo, ale na stałe mieszkające i zarabiające za granicą mogą występować o pożyczkę.


7.Jak szybko gotówka jest wypłacana?
Po złożeniu Pacjentowi ostatecznej oferty i jej akceptacji, system generuje umowę pożyczki, która tego samego lub następnego dnia roboczego jest wysyłana pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kurier przekazuje Klientowi dwa egzemplarze umowy oraz weryfikuje dane z dowodem osobistym. Klient podpisuje oba egzemplarze umowy w wyznaczonych miejscach i oddaje jeden kurierowi wraz z oryginałem podpisanego zaświadczenia o zarobkach (lub innego dokumentu dochodowego). Kolejnego dnia roboczego kurier dostarcza dokumenty do centrali Ratalnie.com, gdzie są weryfikowane. Po pozytywnej akceptacji środki są przelewane na konto kliniki. Do Klienta zostaje wysłany harmonogram spłaty rat. Klinika dostaje informację o uruchomionych na jej konto środkach przeznaczonych na leczenie.
Masz pytania?