Neurochirurgia

Dyskopatia najczęściej występuje w odcinku lędźwiowym i szyjnym. Najrzadziej zaś w odcinku piersiowym kręgosłupa. Dyskopatia lędźwiowa w początkowym stadium objawia się bólami okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Następnie pojawia się promieniowanie bólu do jednej lub obu kończyn dolnych (biodra, kolana, podudzia lub stopy), parestezje (czucie opatrzne) i drętwienia oraz wzmożenia napięcia mięśni przykręgosłupowych, co powoduje bólowe ograniczenie ruchomości tego odcinka. Kolejnymi objawami progresji choroby krążka są już deficyty. Najpierw zwykle pojawiają się zaburzenia czucia w różnych miejscach kończyn dolnych, osłabienie mięśni stopy, podudzia uda i niedowłady nerwów kończyny dolnej, z których najczęstszym jest niedowład nerwu strzałkowego, a w krańcowym etapie porażenie nerwu strzałkowego, co objawia się przejściowym lub trwałym „opadnięciem stopy”. Kolejnymi objawami zaawansowanej dyskopatii są zaburzenia zwieraczy pęcherza moczowego i/lub odbytu, a co za tym idzie zaburzenia czynności mikcji i defekacji. Mogą pojawić się zaburzenia potencji i libido. Deficyty neurologiczne mogą narastać, wraz z powolnie postępującą chorobą krążka, ale mogą też w pewnym etapie choroby wystąpić nagle i masywnie, w przypadku tzw. wypadnięcia jądra miażdżystego do kanału kręgowego i zablokowaniu poprzez ucisk korzeni nerwowych na danym odcinku części lędźwiowej kręgosłupa. Rozpoznanie: „dyskopatia” jest najwłaściwszym określeniem wyżej opisanego schorzenia, bo wskazuje przede wszystkim na przyczynę choroby. Istnieją jednak inne, potoczne nazwy jak: ischialgia, lumbalgia, rwa kulszowa, zapalenie korzonków i inne, które wskazują najczęściej na objaw, a nie przyczynę choroby. Dlatego też dyskopatia w początkowych swoich etapach bywa często leczona jedynie objawowo, bez diagnostyki obrazowej - badania: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa. Niestety często diagnoza dyskopatii i zobrazowanie faktycznego stanu kręgosłupa w wyżej wymienionych badaniach ma miejsce dopiero w zaawansowanym stadium choroby, kiedy to krążek międzykręgowy jest na tyle zniszczony, że konieczna jest operacja radykalna (usunięcie jądra miażdżystego).
Masz pytania?