Precyzyjna & zaawansowana diagnostyka

 Zdjęcia rentgenowskie w diagnostyce stomatologicznej


Precyzyjna diagnostyka to podstawa skutecznego leczenia, dlatego w naszej Klinice wykorzystujemy sprzęt renomowanych producentów cieszących się zaufaniem stomatologów na całym świecie.

 

Zdjęcia pantomograficzne


Do wykonywania wysokich zdjęć pantomograficznych wykorzystujemy zaawansowany technologicznie aparat Gendex Orthoralix 9200.

Nasz nowoczesny sprzęt zapewnia precyzyjną diagnostykę poprzedzającą leczenie w zakresie, m.in.: stomatologii zachowawczej, leczeniu kanałowym oraz chirurgii szczękowo-twarzowej.

 

Zdjęcia punktowe


Do wykonania precyzyjnych zdjęć punktowych, obejmujących okolicę kilku zębów, używamy aparatu rentgenowskiego Kodak 2000. Posiada on generator wyższej częstotliwości, przez co dawka pochłoniętego promieniowania jest dwukrotnie zredukowana.

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Estetyczna Stomatologia Bartosz Gil, 32-500 Chrzanów ul. Grunwaldzka 15

 

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2001 Nr 3 poz. 18/ zgodnie z art. 32c pkt.2

  • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

Badaniach rentgenowskich stomatologicznych wewnątrzustnych i zewnątrzustnych

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

 

W Pracowni RTG jest zainstalowany aparat RTG stomatologiczny do badań pantomograficznych i tomograficznych firmy :

Kodak 3000 3D numer fabryczny YAAE006 wytwórca Kodak/Carestream Health Inc - Aparat

RTG w Pracowni RTG dostał zezwolenie na uruchomienie i stosowanie decyzja nr 2/31/2017 w dniu 16.03.2017 wydanej przez MPWIS z siedzibą w Krakowie.

W gabinecie stomatologicznym  zainstalowane są aparaty RTG stomatologiczne do badań wewnątrzustnych punktowych :

Kodak 2000 nr UFBX 125  nr N-WFXB006 wytwórca Kodak - Aparat RTG w Pracowni RTG dostał zezwolenie na uruchomienie i stosowanie decyzja nr 2/110/06  w dniu 06.11.2006r. wydanej przez MPWIS z siedzibą w Krakowie.

My Ray DC stacjonarny nr fabryczny : 70652911 wytwórca Cefla - Aparat RTG w Pracowni RTG dostał zezwolenie na uruchomienie i stosowanie decyzja nr 2/128/2017  w dniu 05.10.2017r. wydanej przez MPWIS z siedzibą w Krakowie.

My Ray DC stacjonarny nr fabryczny : 706H0442 wytwórca Cefla

Pracownia RTG dostała zezwolenie na uruchomienie dnia 10.12.2018r.  decyzją 2/205/2018 wydanej przez MPWIS z siedzibą w Krakowie.

  • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

Dawkomierzy indywidualnych – w ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna nie została przekroczona

  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych, których wyniki dostępne są w protokole z Pomiarów Osłon Stałych w danej Pracowni RTG.

Wyniki tych pomiarów mieszczą się w normie.

 

WNIOSEK:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 


 

 

 

Masz pytania?