Skuteczne leczenie bezzębia


   

Implanty i protezy stomatologiczne


Klinika Estetyczna Stomatologia specjalizuje się w leczeniu bezzębia przy zastosowaniu nowoczesnych technologii bazujących na implantach stomatologicznych. Pacjentom cierpiącym na bezzębie, którzy stosowali do tej pory tradycyjne protezy na klej, możemy zaproponować dwa typy leczenia implantologicznego:

- Stałe uzupełnienia protetyczne na implantach – nazywane są również protezami stałymi. Miejsce ubytków uzębienia uzupełniane jest mostem protetycznym osadzanym na czterech lub więcej implantach stomatologicznych. Dzięki takiemu nowoczesnemu rozwiązaniu Pacjenci mogą zapomnieć o stosowaniu kleju do protez ponieważ most mocowany jest na stałe.
Przyjdź na konsultację implantologiczną do Estetycznej Stomatologii. Nasi specjaliści doradzą najlepsze rozwiązania Twojego problemu, sprawdzą czy nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania implantów oraz przedstawią szczegółowy plan leczenia krok po kroku.

- Proteza ruchoma na implantach stomatologicznych – alternatywnym rozwiązaniem dla stałych mostów jest zastosowanie protez ruchomych mocowanych również na implantach. W tym przypadku Pacjent nie musi stosować żadnych dodatkowych klejów, a jego proteza trzyma się bardzo stabilnie na zaledwie dwóch „zatrzaskach”. Dodatkowo wygląda ona bardzo estetycznie i funkcjonuje w bardzo zbliżony sposób jak zęby naturalne. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zdjęcia mostu i dokładnego wyczyszczenia go.

Wybierz Klinikę Estetyczna Stomatologia

Zapraszamy do wizyty w naszej Klinice w celu ustalenia szczegółów leczenia.
Masz pytania?