Uzupełnienie pojedynczych ubytków


Najlepszym rozwiązaniem na uzupełnienie ubytków w przypadku braku pojedynczych zębów jest zastosowanie korony protetycznej na implancie stomatologicznym. W pierwszym etapie leczenia lekarze przeprowadzają kompleksową diagnostykę przy użyciu tomografii komputerowej oraz RTG. Podczas konsultacji lekarz wybiera najbardziej optymalną metodę leczenia implantologicznego: konwencjonalną lub nowoczesną. Następnym krokiem jest wszczepienie implantu bezpośrednio w miejscu ubytku – proces ten trwa zaledwie 15-20 minut. Etapem kończącym leczenie jest osadzenie odpowiednio przygotowanej korony na implancie oraz dopasowanie jej kształtu do zgryzu Pacjenta.


Uzupełnienie ubytków wielozębowych


Klinika Estetyczna Stomatologia oferuje cały szereg rozwiązań również dla Pacjentów, w których zgryzie występują ubytki wielozębowe. Jednym z najnowocześniejszych i najlepszych sposobów ich uzupełnienia jest wykonanie mostu protetycznego osadzonego na implantach. Zastosowanie takiej metody daje doskonałe efekty estetyczne i przywraca komfort psychiczny Pacjentów ponieważ most swoim wyglądem bardzo przypomina zęby naturalne. Nie wątpliwą zaletą zastosowania implantów jest fakt, że działają one jak naturalny korzeń,  przez co zamocowanie na nich mostu nie ma negatywnego wpływu na uzębienie i kość szczęki.
Zalety zastosowania mostu protetycznego na implantach:
- w przypadku luk w uzębieniu zastosowanie mostu na implantach zapobiega przemieszczeniu się zębów,
- zatrzymanie procesu zaniku kości wyrostków zębodołowych,
- poprawienie wyglądu estetycznego, a co za tym idzie, stanu psychicznego Pacjenta.Leczenie bezzębia


Dzięki nowoczesnym technologiom bazującym na implantach stomatologicznych Klinika Estetyczna Stomatologia może zaproponować doskonałe metody leczenia bezzębia Pacjentom, którzy stosowali do tej pory tradycyjne protezy na klej i są z takich rozwiązań niezadowoleni. Oferujemy dwa typy leczenia implantologicznego:

- Stałe uzupełnienia protetyczne na implantach nazywane również protezami stałymi. Miejsce ubytków uzębienia uzupełniane jest mostem protetycznym osadzanym na czterech lub więcej implantach stomatologicznych. Takie nowoczesne rozwiązanie sprawia, że Pacjenci mogą zapomnieć o stosowaniu kleju do protez ponieważ most mocowany jest na stałe.
Jeśli jesteś zainteresowany mostem na implantach przyjdź na konsultację implantologiczną do Estetycznej Stomatologii. Doradzimy najlepsze rozwiązania Twojego problemu oraz przedstawimy szczegółowy plan leczenia.

- Proteza ruchoma na implantach stomatologicznych – alternatywnym rozwiązaniem dla stałych mostów jest zastosowanie protez ruchomych mocowanych również na implantach. Wyglądają one bardzo estetycznie i funkcjonują w bardzo zbliżony sposób jak zęby naturalne. W tym przypadku Pacjent nie musi stosować żadnych dodatkowych klejów, a jego proteza jest stabilnie osadzona na dwóch „zatrzaskach”. Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zdjęcia mostu i dokładnego wyczyszczenia go.

Zapraszamy do wizyty w naszej Klinice w celu ustalenia szczegółów leczenia.
 


Masz pytania?